Tjänster

Dokumentation och dokumentationsstöd

Exempel på tjänster inom detta område är genomgång av befintlig dokumentation inom olika områden, samt framtagning av stödsystem eller genomgång av och förbättring av befintligt system.

Datastädning och datamigrering

Stöd vid t ex övergång till ny organisation, då behov av att städa i befintliga system uppstår. Erfarenhet finns bl a från SAP:s PM-, MM- och DMS-moduler, QualiWare, C2, Sharepoint.

Städning i filstruktur på filserver.

Handboksframtagning

Användarvändliga handböcker produceras enligt önskemål. Exempel: Lathundar för SAP, System C2, QualiWare.

Anläggningsregister, klassificering enligt KKS

Erfarenhet från Öresundsverket i Malmö, med uppbyggnad av anläggningsregister över 25.000 systempositioner, klassificerade enligt KKS.

SAP PM/MM/DMS

Stödinsatser inom olika delar av dessa moduler, bl a dokumentexport, uppdatering av systempositioner, material, objektförbindelser (kablar), stycklistor etc. Användarhandledning, migreringsinsatser, förstudier, kartläggning av nuläge. Massuppdateringar med verktyg som WinShuffle, Quadrate DataWorkbench.

Ärendehanteringssystem

Stödinsatser vid städning i befintliga konfigurationer, radering av dubbletter, införande av organisationsstruktur i systemet, användarunderhåll etc.

Processer

Vi ritar processer i Visio eller er verksamhets föredragna verktyg.

Sharepoint

Vi lämnar förslag till publicering på Sharepoint och bistår även med själva arbetet om så önskas.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.