Vårt erbjudande

ProxIT erbjuder tjänster inom:

  • Dokumentation och dokumentationsstöd
  • Datastädning och datamigrering
  • Handboksframtagning
  • Anläggningsregister, klassificering enligt KKS
  • SAP PM/MM/DMS
  • Processkartläggning och ritning
  • Sharepoint