Integritetspolicy

Integritetspolicy


Vi hanterar era personuppgifter i enlighet med det europeiska regelverket GDPR (General Data Protection Regulation).


Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?


De uppgifter som lagras är i första hand e-postkommunikation som gallras regelbundet när uppgifterna inte längre används i verksamheten. Uppgifter finns även i form av kundregister som även detta gallras i samband med att en affärsrelation avslutas.

 

Vad är vårt ändamål med insamlingen av dina personuppgifter?


Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

 

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen


Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig på e-post info@proxit.se.