Om ProxIT

image1

Bolaget

ProxIT AB grundades 2010 som enskild firma och ombildades ett par år senare till aktiebolag. 


Vår huvudsakliga inriktning är att hjälpa företrädesvis större organisationer att hantera sin information på ett effektivt sätt.


Vi är experter på informationshantering och förstår hur informationsresurser är organiserade och hur de hanteras på enklast möjliga sätt.


Bolaget drivs av Per Latva och har sitt säte i Annelöv (Landskrona).