Tjänster

image1

Nedan ett explock ur våra tjänster


Dokumentation och dokumentationsstöd


Exempel på tjänster inom detta område är genomgång av befintlig dokumentation inom olika områden, samt framtagning av stödsystem eller genomgång av och förbättring av befintligt system.


Datastädning och datamigrering


Stöd vid t ex övergång till ny organisation, då behov av att städa i befintliga system uppstår. Erfarenhet finns bl a från SAP:s PM-, MM- och DMS-moduler, QualiWare, C2, Sharepoint.


Städning i filstruktur på filserver


Handboksframtagning


Användarvändliga handböcker produceras enligt önskemål. Exempel: Lathundar för SAP, System C2, QualiWare.


Anläggningsregister, klassificering enligt KKS


Erfarenhet från Öresundsverket i Malmö, med uppbyggnad av anläggningsregister över 25.000 systempositioner, klassificerade enligt KKS.


SAP PM/MM/DMS


Stödinsatser inom olika delar av dessa moduler, bl a dokumentexport, uppdatering av systempositioner, material, objektförbindelser (kablar), stycklistor etc. Användarhandledning, migreringsinsatser, förstudier, kartläggning av nuläge. Massuppdateringar med verktyg som WinShuffle, Quadrate DataWorkbench.


Ärendehanteringssystem


Stödinsatser vid städning i befintliga konfigurationer, radering av dubbletter, införande av organisationsstruktur i systemet, användarunderhåll etc.


Processer


Vi ritar processer i Visio eller er verksamhets föredragna verktyg.


Sharepoint


Vi lämnar förslag till publiceringsstrategi på Sharepoint och bistår även med själva arbetet om så önskas.